wrzesień 23, 2022

Druga edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow

Rozpoczyna się rekrutacja do drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow, który stawia na rozwój kompetencji przyszłości młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. Tegoroczna edycja uzyskała patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki. Organizatorem programu jest firma Samsung, która zaprasza do udziału klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a także biblioteki, świetlice środowiskowe i domy kultury.

Zaletami programu są: ogólnopolski zasięg, bezpłatny udział oraz formuła otwarta dla wszystkich chętnych zespołów uczniowskich. Dzięki nim organizatorzy chcą wspierać szkoły, uczniów oraz nauczycieli także w mniejszych miejscowościach i wyrównywać szanse dostępu do jakościowej edukacji.

Solve for Tomorrow został zaprojektowany w celu zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi, technologiami, inżynierią czy matematyką oraz sztuką (STEAM) oraz zachęcenia młodych ludzi do wykorzystania metody projektowej design thinking w tworzeniu rozwiązań na problemy i zagrożenia, z jakimi mierzą się ich lokalne społeczności.

Rekrutacja do II edycji Programu rozpoczyna się 20 września 2022 r., a cały harmonogram zakłada 7-miesięczny proces szkoleniowo-mentoringowy dla 25 zespołów m.in. z udziałem ekspertów z firmy Samsung, w ramach którego zostanie wyłoniona grupa finalistów.

Projekty finalistów drugiej edycji programu zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej i nagrodzone w ostatniej fazie programu. Jak co roku Solve for Tomorrow stawia szczególny nacisk na edukację przyszłości, czyli zdobywanie przez młodzież kompetencji przyszłości.

W odsłonie 2022/2023 organizatorzy czekają na zgłoszenia w 4 obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie, klimat i integracja.

Działania w programie opierają się na metodzie design thinking, w której arkana wprowadzają doświadczeni trenerzy prezentując praktyczną stronę metody na zajęciach online i dodatkowych regularnych sesjach w finałowej części programu.

Adresy kontaktowe do organizatora Programu Solve For Tomorrow:

Magdalena Olborska, CSR Manager
m.olborska@samsung.com
kontakt@solvefortomorrow.pl

Link do strony programu