maj 14, 2024

Centrum Nauki Kopernik zorganizuje bezpłatne warsztaty o eksperymentowaniu

Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministrem Nauki zaprasza placówki oświatowe i edukacyjne do II edycji programu „Odkryjmy to!”. Na bezpłatne warsztaty o mądrym eksperymentowaniu z dziećmi, które odbędą się w terminie sierpień – listopad 2024, zostaną zaproszeni rodzice, opiekunowie, edukatorzy, nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi w wieku szkolnym.

W naborze do programu mogą wziąć udział ośrodki kultury, biblioteki, szkoły podstawowe, świetlice wiejskie i inne tego typu instytucje znajdujące się w miejscowościach do 130 tys. mieszkańców, z utrudnionym dostępem do centrów nauki. Udział w programie jest bezpłatny.

Placówka goszcząca warsztaty powinna zapewnić salę do przeprowadzenia warsztatów oraz uczestników – minimum 20 osób (rodzice, opiekunowie, edukatorzy dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub uczących się w trybie nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej). Podczas warsztatów uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Na zajęciach poruszone zostaną m.in. takie wątki, jak wyzwania poznawcze, perspektywa dziecka, mądre towarzyszenie, pozytywne dowartościowanie, poczucie własnej wartości. Po warsztatach każda placówka otrzyma zestawy do rodzinnego eksperymentowania (do rozdysponowania wśród uczestników). W zestawach będą propozycje eksperymentów, materiały niezbędne do ich wykonania oraz wskazówki pedagogiczne ułatwiające rodzicom konstruktywne towarzyszenie dzieciom podczas ich prób odkrywania świata. Zestaw ma za zadanie rozbudzić w dzieciach ciekawość, a rodzicom zwrócić uwagę na pozytywne aspekty nauki przez zabawę. 

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych i odbywają się bez udziału dzieci.

Nabór placówek potrwa do 19 maja 2024 r.

Informacje i zgłoszenia (link)