marzec 20, 2020

Bezpłatne zasoby edukacyjne do nauki online

Learnetic SA zachęca wszystkich zainteresowanych nauką na odległość do korzystania z bezpłatnej platformy www.dzwonek.pl

Funkcjonalności tego portalu umożliwiają zarządzanie szkołami, klasami oraz zlecanie zadań i przesyłanie własnych materiałów w formie prac domowych i testów, a także otrzymywanie przez nauczyciela szczegółowych raportów pozwalających ewaluować stan wiedzy i postępy uczniów.

Learnetic SA gwarantuje bezpieczeństwo danych użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz brak jakichkolwiek zobowiązań związanych z korzystaniem z samej platformy oraz udostępnionych na niej treści.

Do kształcenia zdalnego potrzebne są odpowiednie materiały edukacyjne, dlatego na czas kryzysu powiększona została biblioteka bezpłatnych treści na platformie o zasoby dla uczniów służące do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, języki obce.

Narzędzia i materiały Learnetic SA zostały umieszczone przez Ministerstwo Cyfryzacji na liście rozwiązań polecanych polskim uczniom i nauczycielom do kształcenia na odległość.

Szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje zachęcamy do kontaktu:
e-mail: service@learnetic.com
tel.: 58 764 75 05.

Na stronie www.dzwonek.pl opublikowane zostały również samouczki, które pokazują, jak rozpocząć pracę z platformą, jak korzystać z materiałów edukacyjnych oraz jak zlecać zadania i korzystać z raportów.

Link do listy udostępnionych materiałów

Link do poradnika dla użytkowników platformy Dzwonek.pl

Link do materiału filmowego na temat bezpłatnej platformy edukacyjnej Dzwonek.pl

Zachęcamy także do odwiedzenia strony www.eKreda.pl, która pozwala bezpłatnie tworzyć własne zasoby edukacyjne oraz korzystać z ponad sześciuset multimedialnych lekcji stworzonych przez polskich nauczycieli:
Link do serwisu www.eKreda.pl