Wrzesień 14, 2021

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie przygotowane z wykorzystaniem wiedzy i  materiałów z międzynarodowego stażu w Belgii („Stage international d’été en didactique du français langue étrangère”), na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w 2019 roku w trakcie kursu Geneviève Geron „Variété du français dans la francophonie”. 
To próba przybliżenia tematyki związanej z nauczaniem języka francuskiego z wykorzystaniem wiedzy o kulturze krajów frankofońskiego i  nowoczesne podejście do nauki i do nauczania poprzez pryzmat różnojęzyczności użytkowników języka Moliera.
 
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
 
Adresatami szkolenia są: czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka francuskiego, doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci zainteresowani poszerzeniem wiedzy oraz wzbogaceniem umiejętności w dziedzinie nauczania języka francuskiego z kręgu kulturowego krajów frankofońskich innych niż Francja (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2/C1)