maj 14, 2020

Bezpłatne szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu „Lekcja:Enter”

„Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzania narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli. 
Projekt skierowany jest do nauczycieli i kadry zarządzającej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na terenie województwa łódzkiego szkolenia realizuje Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST. 

Wszystkie informacje dla szkół na temat projektu dostępne są na stronie https://lekcjaenter.potest.pl

Z organizatorami można także skontaktować się za pośrednictwem telefonu (+48) 535 895 805 oraz pod adresem email: info@potest.pl, lekcjaenter@potest.pl.