Kwiecień 8, 2020

Bezpłatna nauka informatyki przez internet

Polskie Biuro ECDL przy Polskim Towarzystwie Informatycznym, informuję, że w związku z epidemią koronawirusa otworzyło możliwość bezpłatnego korzystania z ExeBOOK’a – online’owego zbioru zadań, testów i ćwiczeń wszystkim zainteresowanym nauczycielom (i ich uczniom) ze wszystkich typów szkół. ExeBOOK stanowi pomoc i jest uzupełnieniem do programu informatyki w edukacji szkolnej. Aby uzyskać do niego dostęp, wystarczy wejść na stronę http://exebook.pl/, wejść w menu REJESTRACJA SZKOŁY, wypełnić i przesłać automatycznie formularz zgłoszeniowy.