Lipiec 9, 2020

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na wypoczynku. Wsparciem dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży są w tej kwestii szczegółowe wytyczne sanitarne przygotowane przez GIS, MZ i MEN. U progu wakacji MEN przypomina również o informacjach, z jakimi warto zapoznać się przed rozpoczęciem letniego wypoczynku.

Link do artykułu na stronie internetowej MEN

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

W sprawach dotyczących wypoczynku można kontaktować się z wizytatorem Januszem Pietruszewskim
e-mail: jpietruszewski@kuratorium.lodz.pl
tel. 42 636 39 80