grudzień 29, 2017

Akademia TVP – klasy patronackie TVP w liceach i technikach

Telewizja Polska S.A. informuje, że w ramach prowadzonej przez spółkę Akademii TVP przygotowała specjalną ofertę skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Oferta adresowana jest w szczególności do liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko – historycznym, dziennikarsko – artystycznym, filmowym, a także do techników prowadzących naukę zawodu w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej.

Przedstawiona przez TVP oferta jest bezpłatna. Obejmuje m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach zorganizowanych w Akademii Telewizyjnej prowadzonej przez najlepszych specjalistów i trenerów, możliwość odbycia praktyk wakacyjnych i weekendowych w wielu działach TVP S.A oraz organizację zjazdów i obozów szkoleniowych. Propozycja współpracy szkół z TVP może obejmować również specjalistyczne doradztwo skierowane do nauczycieli, opiniowanie szkolnych projektów i przedsięwzięć z dziedziny mediów, a także organizację e-learningowych kursów wspierających naukę zawodów z szeroko pojętej branży telewizyjnej.

Więcej informacji na ten temat udziela Marek Łagowski, Akademia TVP, tel. 601 600 968, e-mail: marek.lagowski@tvp.pl