Wrzesień 19, 2019

80 rocznica agresji ZSRR na Polskę. Uroczystości w Łodzi

We wtorek kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu złożyły delegacje kombatantów, władz wojewódzkich i samorządowych, instytucji oraz uczniowie. Uczestnicy uroczystości upamiętnili w ten sposób 80 rocznicę napaści ZSRR na Polskę.

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny Polski. Ta zbrojna napaść była realizacją postanowień tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Na jego mocy Niemcy i Rosjanie podzielili między siebie strefy wpływów w Środkowo-Wschodniej Europie. W ten sposób przypieczętowano podział Polski między dwóch okupantów.  W walkach z rosyjską armią zginęło ok. 2,5 tysiąca polskich żołnierzy. Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 10 tysięcy oficerów, którzy na mocy decyzji sowieckich władz zostali wiosną 1940 roku rozstrzelani przez NKWD m.in. w Katyniu i w Charkowie.

Pamięci wszystkich poległych w wyniku napaści ZSRR na Polskę, późniejszych represji i zbrodni okupanta dedykowane były uroczystości zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Zarząd Związku Sybiraków Oddział w Łodzi oraz społeczność XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Wspomnieniami o pierwszych dniach po napaści ZSRR na Polskę, współpracy obu okupantów i późniejszych represjach wobec Polaków podzielił się z uczestnikami Mirosław Pejka, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów działającej przy wojewodzie łódzkim. Mirosław Pejka zaapelował także do młodzieży, aby szanowała historię i doświadczenia wcześniejszych pokoleń. O pamięć o ludziach i wydarzeniach apelował także Stanisław Jurkin, prezes zarządu Związku Sybiraków Oddział w Łodzi, podkreślając, że świadkowie tamtych wydarzeń to trudne do przecenienia źródło wiedzy i prawdy historycznej. 

Po wystąpieniach kombatantów i przedstawicieli władz przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Łódzkiego Kuratora Oświaty reprezentował Andrzej Krych, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji. W uroczystościach wzięli także udział m.in. wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, komendant wojewódzki policji w Łodzi Andrzej Łapiński, przedstawiciele władz województwa, łódzkich parlamentarzystów, organizacji kombatanckich, związków i stowarzyszeń.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi zorganizowanych z okazji 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.