Maj 6, 2021

Zaproszenie do udziału w projektach współpracy międzynarodowej

Szanowni Państwo

Projekty współpracy międzynarodowej, realizowane w ramach Programu Erasmus+, dają szkołom możliwość wszechstronnego rozwoju. Mobilności edukacyjne uczniów i nauczycieli stwarzają okazję do rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych, językowych a także do doskonalenia zawodowego kadry. Udział w projekcie to szansa dla szkoły na umiędzynarodowienie działalności i nawiązanie bliskiej współpracy ze szkołami i instytucjami z zagranicy.

Wszystkie szkoły, w których planach rozwojowych jest ujęty także europejski wymiar kształcenia, zapraszamy do udziału w międzynarodowych projektach Partnerstw w zakresie współpracy (KA220) oraz Partnerstwach na małą skalę (KA210)

Termin złożenia wniosków o dofinansowanie mija 20 maja 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy materiały filmowe pomocne przy planowaniu projektów

 1. Poznaj ofertę Akcji 2:
  Link do filmu informacyjnego – „Nowy Erasmus+ – Możliwości w Akcji 2 Sektora Edukacja szkolna.”

 2. Zaplanuj z nami koncepcję projektu:
  Link do filmu informacyjnego – „Jak dobrze zaplanować projekt? Jakościowe aspekty wniosków KA220 i KA210, Sektor Edukacji Szkolnej”

 3. Wypełnij wniosek aplikacyjny:
  1. Link do filmu informacyjnego – Wskazówki dotyczące wniosku KA220 
  2. Link do filmu informacyjnego – Wskazówki dotyczące wniosku KA210 

Zapraszamy także do rejestracji na prowadzone przez pracowników Narodowej Agencji konsultacje online dla Wnioskodawców projektów KA220 i KA210.

Link do informacji o konsultacjach na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji