Sierpień 14, 2019

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Okrągłym Stole Edukacyjnym

W związku z realizacją postulatu, który pojawił się przy Ogólnopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym, Wojewoda Łódzki i Łódzki Kurator Oświaty zapraszają uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji związanych z oświatą do udziału w Wojewódzkim Okrągłym Stole Edukacyjnym.

Wojewódzki stół koncentrować się będzie wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole.
Wnioski płynące z debat wojewódzkich posłużą rządowi do wypracowania dalszych zmian w prawie oświatowym. Wszystkie zainteresowane osoby mogą rejestrować się poprzez uruchomiony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi formularz zgłoszeniowy do 26 sierpnia br.

Adres strony do rejestracji na WOSE:
https://wose-lodz.konfeo.com

Debata odbędzie się 5 września br. w Hotelu Sport w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63.