Wrzesień 19, 2019

WORD w Skierniewicach zaprasza na zajęcia z udziałem elementów mobilnego miasteczka ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy w Skierniewicach wspólnie z Komendami Powiatowymi Policji organizuje dla dzieci z powiatu skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, rawskiego, łęczyckiego i kutnowskiego zajęcia z udziałem elementów mobilnego miasteczka ruchu drogowego, mające na celu prezentację prawidłowych zachowań na drodze i tym samym poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie i trwają przeciętnie 2-3 godziny lekcyjne.

Karta zgłoszenia zawierająca warunki zorganizowania takich zajęć. Plik do pobrania

Konieczne jest przesłanie przez dyrektora szkoły do oddziału terenowego WORD w Skierniewicach zgłoszenia na przeprowadzenie zajęć na w/w druku w terminie do końca września br. z podaniem danych kontaktowych i osoby odpowiedzialnej za wychowanie komunikacyjne.

Jak wykazują doświadczenia z ubiegłych lat, zajęcia te są istotnym uzupełnieniem zajęć z wychowania komunikacyjnego mającego na celu przygotowanie dzieci do sprawdzianu na kartę rowerową oraz przygotowują dzieci do bezpiecznego, samodzielnego poruszania się na drogach. Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne o przeprowadzeniu zajęć będzie decydowała kolejność zgłoszeń, na podstawie których organizatorzy będą się kontaktowali ze szkołą i umawiali na zajęcia.

W sprawach organizacyjnych i informacyjnych prosimy kontaktować się z p. Krzysztofem Osóbką, głównym specjalistą ds. BRD, tel. 46 832 50 47 wew. 46, kom. 519 498 453.