październik 18, 2018

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył nauczycielom medale i nagrody. Dziękując za codzienną ciężką pracę podkreślił, że tegoroczne święto edukacji jest wyjątkowe – przypada bowiem w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość miała miejsce w Paragrafie. Największą aulę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapełnili nauczyciele z Łodzi i województwa oraz goście, m.in. dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, prorektorzy UŁ i PŁ – Paweł Starosta i Witold Pawłowski, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Rogut, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej ks. Marcin Wojtasik, przedstawiciele parlamentarzystów, policji, straży pożarnej i związków zawodowych.

Mirosław Suski wręczył pedagogom Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Grzegorz Wierzchowski odznaczył nauczycieli medalami Komisji Edukacji Narodowej. Wspólnie z wicekurator Jolantą Kuropatwą kurator wyróżnił też nauczycieli nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Prowadzący uroczystość wizytator Kuratorium Oświaty Janusz Pietruszewski odczytał list ministra edukacji Anny Zalewskiej z podziękowaniami i życzeniami dla nauczycieli z województwa łódzkiego.
– Wyrażam szacunek dla państwa pracy i składam gratulacje. To od państwa zaangażowania i poświęcenia zależy wychowanie młodych Polaków i przyszłość naszej ojczyzny. Niech ta praca przynosi jak najlepsze owoce, daje radość i satysfakcję – życzył nauczycielom dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że tegoroczne święto edukacji jest wyjątkowe, przypada bowiem w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. – Nauczyciele włożyli wielki wysiłek w odzyskanie niepodległości. Tak samo ważny, jak walka zbrojna – mówił kurator. – Kształcenie i wychowywanie również dziś jest zadaniem trudnym, wymagającym, odpowiedzialnym. Bardzo za ten trud dziękuję. Jesteście państwo bardzo potrzebni całemu społeczeństwu, potrzebni Polsce. Niech ta niełatwa misja zawodu pedagoga przynosi satysfakcję i świadomość, że budujecie fundamenty pomyślnej przyszłości. Wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo zdrowia, radości i optymizmu – powiedział na zakończenie Grzegorz Wierzchowski.

Za medale, nagrody, gratulacje i życzenia podziękowała w imieniu wyróżnionych Barbara Puchała z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu. – Są one dla nas informacją zwrotną, że dobrze wykonujemy swoje obowiązki – powiedziała pani Barbara, odznaczona w tym dniu Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.
Część artystyczną uroczystości wypełniły występy dzieci z łódzkiego Przedszkola Miejskiego nr 206. Nauczyciele nagrodzili je długimi i głośnymi brawami.