Marzec 18, 2019

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

W środę wojewoda Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

– Te stypendia to uhonorowanie waszej pracy. Jesteście elitą naszej młodzieży. Życzę dalszego rozwijania zdolności i wiedzy. Wierzę, że będziecie potrafili ten kapitał dobrze w życiu wykorzystać dla dobra osobistego, a także dla dobra naszego województwa i kraju – powiedział kurator Grzegorz Wierzchowski podczas uroczystości w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Gratulacje stypendystom złożył także wojewoda Zbigniew Rau, który wspólnie z kuratorem wręczył uczniom dyplomy sygnowane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W uroczystość udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski i dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuta Zakrzewska.
Część artystyczną przygotowali uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Galę poprowadzili Zuzanna Ignatowska i Patryk Lewy, uczniowie XXVI LO w Łodzi.

Na rok szkolny 2018/19 w województwie łódzkim stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 230 uczniom. Wsparcie wynosi 258 zł miesięcznie i jest wypłacane za 10 miesięcy roku szkolnego w dwóch ratach. Pierwszą uczniowie otrzymali w listopadzie, drugą otrzymają w kwietniu. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano w bieżącym roku szkolnym po raz 22. Mogą je otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1.otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen.

2.wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

Stypendium otrzymuje jeden uczeń danej szkoły od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, a zatwierdza rada pedagogiczna szkoły.

Na środową uroczystość kurator zaprosił także stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. Stypendium ministra edukacji może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły dla dzieci i młodzieży dowolnego typu. Jest to nagroda za wybitne osiągnięcia ucznia w poprzedzającym roku szkolnym. Za rok szkolny 2017/18 stypendia otrzymało 18 uczniów i absolwentów szkół z województwa łódzkiego. Nagroda wynosi 3000 zł i jest wypłacane przez MEN jednorazowo.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.