maj 28, 2024

Pokazali, że nauka może inspirować

159 laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w tym: 1 – czterokrotny, 3 – trzykrotnych i 11 – dwukrotnych, odebrało z rąk wojewody łódzkiej Doroty Ryl i kuratora Janusza Brzozowskiego dyplomy i gratulacje. Wśród najlepszych znalazła się dwójka uczniów z klasy V i trójka z klasy VI. Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

– Swoim zaangażowaniem i determinacją pokazaliście, że nauka może inspirować i być źródłem radości – podkreślił Łódzki Kurator Oświaty. Życzył młodym ludziom, uczniom szkół podstawowych, by ich pasja i talent doprowadziły do realizacji największych marzeń. Janusz Brzozowski gratulując laureatom ich wiedzy i zdolności podziękował także osobom zaangażowanym w organizację jedenastu wojewódzkich konkursów przedmiotowych. – To ogromne przedsięwzięcie, w którym wzięło udział ponad 15 tysięcy uczniów z 627 szkół naszego województwa – powiedział. Z kolei obecna na uroczystości wojewoda łódzki Dorota Ryl zwróciła uwagę na zaangażowanie rodziców i nauczycieli w szlifowanie talentów.

W gali, oprócz laureatów konkursów, ich nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców, uczestniczyli także Łódzki Wicekurator Oświaty Jarosław Krajewski, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Jarosław Pawlicki oraz Karolina Południkiewicz p.o. dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Uroczystość zorganizował Wydział Kształcenia Ogólnego i Zawodowego pod kierunkiem koordynatora 11 konkursów przedmiotowych w-ce dyr. wydziału Heleny Malarczyk.

Poniżej – zdjęcia z gali