List Łódzkiego Kuratora Oświaty – zaproszenie do prezentowania działań uczniów

Wolontariat. Zaproszenie do prezentowania działań uczniów na stronach internetowych Kuratorium Oświaty.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

Nawiązując do ogłoszonego przez Panią Annę Zalewską, Ministra Edukacji  Narodowej, Roku  Wolontariatu pragnę zachęcić  do podjęcia tej szczytnej idei przez dzieci i młodzież.

Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka. Uwrażliwia na potrzeby innych osób, rozwija empatię oraz zachęca do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uważam zatem, że  promowanie wolontariatu oraz angażowanie się dzieci i młodzieży szkolnej
w związane z nim projekty, powinno odbywać się w sposób przyjęty przez szkołę.

Pomagajmy sobie, wyciągajmy do siebie życzliwą dłoń. Pokazujmy dobre praktyki – czy to przez działania w samej szkole, czy poza nią, w środowisku lokalnym, kombatanckim, poprzez wspieranie ludzi chorych, słabszych, potrzebujących.

Niech uczniowie przy Państwa pomocy i wskazówkach podejmują działania prospołeczne: przeciw agresji i przemocy, przeciw uzależnieniom. Zachęcajcie dzieci i młodzież do współpracy i pomagania  kolegom i koleżankom w bibliotekach, świetlicach, przy odrabianiu lekcji.

Dzielmy się tym, co dobre. Dzielmy się sercem i okazujmy to serce innym. Jak powiedział Nasz Wielki Polak Jan Paweł II: ,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które ma, ale jego czynów. Nie jest ważne to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Serdecznie zachęcam do współpracy i propagowania idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi Niech Serce Województwa Łódzkiego mocno bije naszą dobrocią i życzliwością.

Zachęcam do pokazywania swoich działań, dzielenia się pomysłami,  z których wspólnie będziemy  tworzyć Wielkie Serce Województwa Łódzkiego.

Chciałbym  przy tej okazji zaprosić do udziału  w organizowanym co roku konkursie wojewódzkim
„O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej”, który wspaniale promuje
pozytywne działania i postawy naszych uczniów.

Państwa pomysły i inicjatywy zostaną zamieszczone w banerze poświęconym wolontariatowi.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Polka.
Adres mailowy: apolka@kuratorium.lodz.pl

 

Zapraszam

Grzegorz Wierzchowski 

Łódzki Kurator Oświaty