Zespół Radców Prawnych

Adres: ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź
Pokój: 
Tel.: 42 637 70 55

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy: