Wydział Wspierania, Opieki i Kształcenia Specjalnego

Adres: ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź

Dyrektor: Teresa Lasota
Pokój: 
Tel.: 42 637 70 55 w. 66
E-mail: tlasota[at]kuratorium.lodz.pl

Zastępca dyrektora: Piotr Patora
Pokój: 
Tel.: 42 637 70 55 w. 66
E-mail: ppatora[at]kuratorium.lodz.pl

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy: