Wydział Organizacyjny

Adres: ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź

Dyrektor: Patrycja Grzesiak 
Tel: 42 637 70 55 w. 12
E-mail: pgrzesiak[at]kuratorium.lodz.pl
Pokój: 315a

Zastępca dyrektora: Elżbieta Koper
Tel.: 42 637 70 55 w. 12
E-mail: ekoper[at]kuratorium.lodz.pl
Pokój: 315

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy: