Wydział Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Adres: ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź

Dyrektor: Dorota Derecka
Tel.:
42 637 70 55 w. 51
Email:
 dderecka[at]kuratorium.lodz.pl
Pokój: 

Z-ca dyrektora: Helena Malarczyk
Tel.: 42 637 70 55 w. 51
E-mail: hmalarczyk[at]kuratorium.lodz.pl
Pokój:

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy: