Wydział Finansów i Kadr

Adres: ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź
Tel.: 42 637 70 55 

Dyrektor Wydziału Finansów i Kadr, Główny Księgowy – Izabela Głowacka
Tel.: 42 637 70 55 w. 67
E-mail: iglowacka[at]kuratorium.lodz.pl
Pokój: 

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy: