Pełnomocnik ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Adres: ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź
Tel.: 42 637 70 55 w. 78
email: abar[at]kuratorium.lodz.pl

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].