Delegatura w Skierniewicach

Adres Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 44 62, 46 834 16 09
e-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl

Dyrektor: Irena Maria Lesiak
tel. 46 833 44 62; 46 834 16 09

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy:

Obszar podlegający Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

Delegatura w Skierniewicach obejmuje teren powiatów: łowickiego, rawskiego i skierniewickiego grodzkiego i ziemskiego.

Dojazd do siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

Obrazek przedstawiający fragment mapy Skierniewic z zaznaczoną siedzibą skierniewickiej delegatury kuratorium oświaty