Delegatura w Sieradzu

Adres Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 827 19 47, 43 822 79 27
fax: 43 822 52 95
e-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

Dyrektor: Cezariusz Mostowski
tel. 43 827 19 47, 43 822 79 27

 

Obszar podlegający Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Delegatura w Sieradzu obejmuje teren powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego

Dojazd do siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

 

 

Obrazek przedstawiający fragment mapy Sieradza z zaznaczoną siedzibą sieradzkiej delegatury kuratorium oświaty