Delegatura Piotrków Trybunalski

Adres Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Sienkiewicza 16a
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 77 41
 
Dyrektor: Katarzyna Glicner-Woźny
tel. 44 649 77 41
 

Obszar podlegający Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje teren powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego grodzkiego i ziemskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego
 

Dojazd do siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

 
Obrazek przedstawiający fragment mapy Piotrkowa Trybunalskiego z zaznaczoną siedzibą piotrkowskiej delegatury kuratorium oświaty