Październik 10, 2019

IX Weekend z Technologią Informacyjną

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29) już 11 i 12 października 2019 r., w ramach IX Weekendu z Technologią Informacyjną, zorganizowane zostaną warsztaty, adresowane nie tylko do nauczycieli informatyki, ale także do wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w dydaktyce i zarządzaniu pracą szkoły.

Szczegółowy harmonogram IX Weekendu z Technologią Informacyjną dostępny jest na stronie internetowej http://weekend.wckp.lodz.pl, gdzie można także rejestrować się na poszczególne warsztaty. Zapraszamy! Udział w IX Weekendzie z Technologią Informacyjną jest bezpłatny