Informacja o opłacie za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do publicznej wiadomości informację o wysokości w 2021 r. opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, która wynosi 1067,45 zł.

Link do informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat opłaty za akredytację

Podmioty ubiegające się o akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty winny dokonać wpłaty na konto tutejszego urzędu:
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000
Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
z dopiskiem: opłata akredytacyjna