Wykaz placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty

L.p. Nazwa i adres placówki Data przyznania akredytacji Zakres akredytacji  
1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 11

96-100 Skierniewice
ul. Rynek 13

30 marca 2005 r.
 1. szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
 2. kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 3. rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera,
 4. kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym wózków zasilanych gazem,
 5. kurs podstawowy dla przewoźników wykonujących krajowy, zarobkowy przewóz rzeczy.
 
2. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 10

99-400 Łowicz
ul. Zgoda 13

14 kwietnia 2005 r.
 1. kadry, płace, rozliczenia z ZUS
  (specjalista ds. personalno-płacowych),
 2. krawiec-szwacz,
 3. kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 
3. Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 42

15 kwietnia 2005 r.
 1. szkolenie podstawowe z zakresu bhp pracowników służby bhp,
 2. szkolenie okresowe z zakresu bhp pracowników służby bhp.
 
4. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 8

97-500 Radomsko
ul. Prymasa Wyszyńskiego 23

26 kwietnia 2005 r.
 1. palacz kotłów wodnych i parowych,
 2. stolarstwo meblowe,
 3. eksploatacja urządzeń elekroenergetycznych.
 
5. Ośrodek Kształcenia Zawodowego

8-220 Zduńska Wola
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5

6 maja 2005 r.
 1. spawanie łukowe elektrodą otuloną,
 2. spawanie acetylenowo-tlenowe,
 3. kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  w tym wózków zasilanych gazem.
 
6. Ośrodek Kształcenia Zawodowego

98-200 Sieradz
Plac Wojewódzki 3

13 maja 2005 r.
 1. ochrona fizyczna osób i mienia,
 2. szkolenie podstawowe z zakresu bhp pracowników służby bhp,
 3. szkolenie kandydatów dla instruktorów nauki jazdy,
 4. certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
 5. kierowca wózków jezdniowych,
 6. spawanie stali niestopowych elektrodami otulonymi,
 7. spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą
  w osłonie gazów aktywnych (MAG),
 8. spawanie gazowe stali,
 9. spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG),
 10. księgowość firm wspomagana komputerem,
 11. pracownik magazynowy.
 
7. Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego

90-229 Łódź
ul. Kamińskiego 17/19

5 lipca 2005 r.
 1. postawy obsługi komputera.
 
8. „British Centre”

91-404 Łódź
ul. Pomorska 140a

7 lipca 2005 r.
 1. język angielski ogólny – poziom A1, A2,
 2. język angielski ogólny – poziom B1, B2,
 3. język angielski ogólny – poziom C1, C2,
 4. język angielski – przygotowanie do egzaminu First Certificate in English,
 5. język angielski – przygotowanie do egzaminu Certificate in Advanced English.
 
9. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 1

90-563 Łódź
ul. Łąkowa 4

7 lipca 2005 r.
 1. kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 2. kierowca wózków jezdniowych,
 3. spawanie łukowe elektrodą otuloną (E),
 4. spawanie metodą MIG (M) lub MAG (C),
 5. spawanie acetylenowo-tlenowe (G),
 6. spawanie metodą TIG – elektrodą nietopliwą (T),
 7. lutowanie lutem twardym.
 
10. Centrum Szkolenia Informatycznego

90-146 Łódź
ul. Narutowicza 136

16 sierpnia 2005 r.
 1. administracja bazą danych Microsoft SQL Server 2000,
 2. Delphi – programowanie część I i II,
 3. wdrażanie i obsługa infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003 oraz zarządzanie nią: usługi sieciowe,
 4. planowanie i obsługa infrastruktury sieci Microsoft Windows Server 2003,
 5. planowanie, wdrażanie i obsługa infrastruktury Active Directory Windows Server 2003,
 6. projektowanie infrastruktury sieciowej i Active Directory opartej na Microsoft Windows Server 2003,
 7. podstawy administracji siecią Nowell NetWare 6.
 
11. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

90-142 Łódź
ul. Kopcińskiego 29

29 listopada 2005 r.
 1. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym w szkole i placówce,
 2. sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej / nowoczesny sprzedawca,
 3. pracownik hurtowni,
 4. przedstawiciel handlowy,
 5. księgowość wspomagana komputerem,
 6. księgowość wspomagana komputerem z elementami języka obcego zawodowego,
 7. specjalista ds. wynagrodzeń,
 8. ECDL,
 9. grafika komputerowa / grafika komputerowaz elementami języka angielskiego,
 10. projektowanie stron www,
 11. prowadzenie małej gastronomii,
 12. usługi gastronomiczne-praktyka zawodowa,
 13. obsługa i programowanie obrabiarek sterownych numerycznie,
 14. spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG),
 15. montaż instalacji i urządzeń sanitarnych,
 16. praktyki zawodowe-diagnostyka pojazdów,
 17. usługi opiekuńcze / opiekun osób starszych,
 18. przedsiębiorczość.
 
12. Szkoła Języków Obcych w Opocznie

26- 300 Opoczno
ul. Piotrkowska 104

29 maja 2005 r.
 1. język angielski – poziom beginner dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 2. język angielski – program klasy IV szkoły podstawowej,
 3. język angielski – program klasy VI szkoły podstawowej,
 4. język angielski – poziom beginner/elementary – młodzież gimnazjum,
 5. język angielski – poziom elementary – młodzież gimnazjum,
 6. język angielski – poziom begginer – dorośli,
 7. język angielski – poziom elementary – dorośli,
 8. język angielski – poziom pre-intermediate – dorośli,
 9. język angielski – przygotowanie do matury,
 10. język angielski – przygotowanie do międzynarodowego egzaminu FCE,
 11. język niemiecki – poziom podstawowy,
 12. język niemiecki – poziom podstawowy II,
 13. język hiszpański – poziom Inicial II.
 
13. Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

90-125 Łódź
ul. Narutowicza 35

8 maja 2006 r.
 1. podstawy księgowości dla początkujących z podstawami obsługi programu Symfonia „Finanse i księgowość”,
 2. dla kandydatów na księgowych bilansistów,
 3. dla kandydatów na głównych księgowych,
 4. przygotowanie do egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 5. zatrudnienie i płace.
 
14.

Centrum Językowe

Progres Szkoła Języków Obcych

90-521 Łódź

ul. Wólczańska 127

29 lutego 2008 r.
 1. kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom Absolute Beginners i False Beginners – A1),
 2. kurs języka angielskiego dla słabo zaawansowanych (poziom Pre-Intermediate A2),
 3. kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom Intermediate B1),
 4. kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom Higher Intermediate – B1),
 5. kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom PRE FCE-B1),
 6. kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom First Certificate – B2),
 7. kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom Upper Intermediate – B2),
 8. kurs języka angielskiego dla zaawansowanych (poziom Post FCE – C1),
 9. kurs języka angielskiego dla zaawansowanych (poziom CAE – C1),
 10. kurs języka angielskiego dla zaawansowanych (poziom Post CAE – C2),
 11. kurs języka angielskiego dla zaawansowanych (poziom CPE – C2),
 12. kurs języka angielskiego biznesowego dla średnio zaawansowanych (poziom English for Business EFB 2/ LCCI 2 – B1),
 13. kurs języka angielskiego biznesowego dla średnio zaawansowanych (poziom English for Business EFB 3/ LCCI 3 – B2),
 14. kurs języka angielskiego – przygotowanie dl matury rozszerzonej,
 15. kurs języka niemieckiego dla początkujących (poziom Grundstufe I – A1),
 16. kurs języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych (poziom Grundstufe III – B1),
 17. kurs języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych (poziom Zertifikat Deutsch – B1),
 18. kurs języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych (poziom Brückenkurs – B2),
 19. kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych (poziom ZMP – C1),
 20. kurs języka włoskiego dla początkujących – poziom A1,
 21. kurs języka włoskiego dla słabo zaawansowanych – poziom A2,
 22. kurs języka włoskiego dla średnio zaawansowanych – poziom B1,
 23. kurs języka hiszpańskiego dla początkujących – poziom A1,
 24. kurs języka hiszpańskiego dla słabo zaawansowanych – poziom – A2,
 25. kurs języka hiszpańskiego dla średnio zaawansowanych – poziom – B1,
 26. kurs języka francuskiego dla początkujących – poziom – A1,
 27. kurs języka francuskiego dla słabo zaawansowanych – poziom – A2.
 
15. ILS Hutchinson Specjalistyczne Szkolenia Językowe

90–269 Łódź
ul. Piotrkowska 24

04 marca 2008 r.
 1. szkolenie z zakresu języka Office English – dla słuchaczy na poziomie A2,
 2. HBLA – Hutchinson Business Language Academy dla słuchaczy na poziomie A2/B1/B2,
 3. szkolenie z zakresu języka English for Architekture with Elements of Business – dla słuchaczy na poziomie B1,
 4. Szkolenie z zakresu języka Medical English – dla słuchaczy na poziomie A2/B1.
 
16. Rücker-Polska Sp. z o.o. Biuro-Konstrukcyjne – Oddział w Łodzi

92-320 Łódź
ul. Niciarniana 45

21 maja 2008 r.
 1. wprowadzenie do modelowania bryłowego w Pro/ENGINEER,
 2. tworzenie dokumentacji technicznej w Pro/ENGINEER,
 3. modelowanie powierzchniowe w Pro/ENGINEER,
 4. update to Pro/ENGINEER 2,
 5. Pro/ENGINEER Mold Design,
 6. Frezowanie CNC w Pro/ENGINEER.
 
17. Studium Języków Obcych Spółka Jawna

90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 43

26 sierpnia 2008r.
 1. kurs języka angielskiego General English, przygotowujący do egzaminu TELC, poziom A1, A2, B1
 2. kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TELC poziom B2 i do egzaminu Cambridge First Certificate
 3. kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Certificate in Advanced English, poziom C1, C2
 4. kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Certificate of Proficiency in English, poziom C1, C2
 5. kurs języka angielskiego Business English, przygotowujący do egzaminów BEC Vantage i BEC Higher
 6. kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 7. kurs języka angielskiego dla dzieci, klasy 4-6
 8. kurs języka angielskiego dla uczniów gimnazjów przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
 9. kurs języka angielskiego dla uczniów gimnazjów przygotowujący do egzaminu Cambridge First Certificate
 10. kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu na Zertifikat Teutsch oraz TELC, poziom A1, A2, B1
 11. kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu na Zentrale Mittelstufenprufung, poziom C1
 12. kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu na Zertifikat Deutsch fur den Beruf
 13. kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 14. kurs języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu TELC , poziom A1, A2
 15. kurs języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu TELC oraz Instytutu Cervantesa – Certificado Inicial, poziom B1
 16. kurs języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu TELC oraz Instytutu Cervantesa – Diploma Intermedio, poziom B2
 
18. Akademia Zdrowia

ul. Piotrkowska 138/140
90-612 Łódź

3 października 2008 r.
 1. Kurs masażu leczniczego
 2. Kurs masażu klasycznego
 3. Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
 4. Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność fitness
 
 19.

Piotrkowska Fundacja im. A.F. Modrzewskiego
ul. Słowackiego 7/9
97-300 Piotrków Tryb.

 24 lutego 2009 r.
  1. Kurs – Pełna Księgowość
 • Kurs – Mała Przedsiębiorczość
 1. Kurs – Kierowca wózków jezdniowych i prawo spożywcze
 2. Kurs – Grafika komputerowa
 3. Kurs – Kadry – płace
 4. Kurs – Fakturzysta – kierowca wózków jezdniowych
 5. Kurs – Sprzedawca hurtownik
 
 20. Centrum Rozwoju  i Integracji Społecznej w Łodzi
ul. Piłsudskiego 135/412
92-318 Łódź
 17 kwietnia 2009r.
 1.  Kurs – Kierowca wózków jezdniowych
 2.  Kurs – Fryzjer
 3.  Kurs – Glazurnik – posadzkarz
 4.  Kurs – Brukarz
 5. Kurs – Obsługa suwnic
 6. Kurs – Komputerowy
 7. Kurs – Malarz
 
22. „BUDUS” s.c. Ośrodek Szkolenia Operatorów
ul. A. Puszkina 82
92-516 Łódź
15 grudnia 2009
 1. Kurs – Operator koparek jednonaczyniowych kl. III – uprawnień
 2. Kurs – Operator koparkoładowarek kl. III – uprawnień
 3. Kurs – Operator spycharek kl. III – uprawnień
 4. Kurs – Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III – uprawnień
 5. Operator walców drogowych kl. III – uprawnień
 6. Kurs – Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 
 23.  Studium Języków Obcych M.Wawrzonek
i Spółka
 
ul. Kopernika 2
90-509 Łódź
 22 marca 2010 r.

     1.    Kurs jęz. angielskiego – Elementary   (A1)
     2.    Kurs jęz. angielskiego –
            Pre-intermediate (A2)
     3.    Kurs jęz. angielskiego – Intermediate  (B1)
     4.    Kurs jęz. angielskiego – Upper-intermediate (B2)  
     5.    Kurs jęz. angielskiego – Advanced (C1)
     6.    Kurs jęz. angielskiego – Proficiency (C2)
     7.    Kurs jęz. angielskiego – Konwersacje
     8.    Kurs jęz. angielskiego – Przygotowanie do matury rozszerzonej
     9.    Kurs jęz. hiszpańskiego – Acceso (A1)
    10.   Kurs jęz. hiszpańskiego – Plataforma (A2)
    11.   Kurs jęz. hiszpańskiego – Umbral (B1)

 
 24.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Majorat 14

98-330 Pajęczno                      

 

 

 6 kwietnia 2010 r.  1.Kurs – Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczna
obsługa  – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
2.Kurs – Palacz kotłów wodnych
i parowych, opalanych węglem, koksem, olejem, gazem
 
 25.

 LLOYD WOODLEY English Language Centre Centrum Języka Angielskiego w Łodzi

przy ul. Narutowicza 86

 14 czerwca  2010 r.  
1.    Kurs języka angielskiego na poziomie Elementary
2.    Kurs języka angielskiego na poziomie Pre-Intermediate
3.    Kurs języka angielskiego na poziomie Intermediate  
4.    Kurs języka angielskiego na poziomie Upper-Intermediate  
5.    Kurs języka angielskiego na poziomie Advanced
6.     Kurs języka angielskiego na poziomie First Certificate
7.    Kurs języka angielskiego na poziomie Proficiency  
8.    Kurs języka angielskiego – Medical English
9.    Kurs języka angielskiego –  matura podstawowa
10.    Kurs języka angielskiego –  matura rozszerzonej
11.    Kurs języka angielskiego dla wyjeżdżających
12.    Wakacyjny kurs języka angielskiego
 
 26.


Szkoła Języków Obcych College of Languages w Łodzi

przy ul. Demokratycznej 6

 5 października 2010 r.  1.    Kurs jęz. angielskiego średniozaawansowany B1
2.    Kurs jęz. angielskiego średniozaawansowany B2
3.    Kurs jęz. angielskiego zaawansowany C1 (160/320 godz.)  
4.    Kurs jęz. angielskiego zaawansowany C2 (160/320 godz.)
 
 27.

 Best Way
w Radomsku

ul. Piłsudskiego 7

97-500 Radomsko

 29 październik 2010 r.  1.Kurs jęz. angielskiego zakres
podstawowy Elementary Al
2.Kurs jęz. angielskiego zakres
średniozaawansowany Pre-
intermediate A2
3.Kurs jęz. angielskiego zakres
średniozaawansowany
Intermediate BI
4.Kurs jęz. angielskiego zakres
zaawansowany Upper-
intermediate FCE – B2
5.Kurs jęz. angielskiego zakres BI,
B2 – kurs przygotowujący do
matury
 
 28.  Ośrodek Kształcenia Kursowego GLOB
w Zduńskiej Woli, przy
ul. Królewskiej 8
98-220 Zduńska Wola
 12 listopada 2010 r.  1.Kurs – Operator koparko-ładowarek III kl. uprawnień
2.Kurs – Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w takie urządzenia
3.Kurs – Obsługa komputera
4.Kurs – Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
 
 29.  Ośrodek Szkolenia, Konsultacji
i Doradztwa Ochrony Pracy

w Sieradzu, przy
ul. Warckiej 6
98-200 Sieradz
 12 listopada 2010 r.  
1.Kurs –  Koparki  jednonaczyniowe  kl. III (do 0,8 m3)
2.Kurs –  Ładowarki  jednonaczyniowe kl. III (do 2,5 m)
3.Kurs – Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne kl. III wszystkie typy
4.Kurs – Przecinarki do nawierzchni dróg kl. III wszystkie typy
5.Kurs – Narzędzia udarowe ręczne  kl. III wszystkie  rodzaje zasilania
6.Kurs – Piły mechaniczne do ścinki drzew  kl. III wszystkie typy  
7.Kurs – Rusztowania budowlano-montażowe metalowe
8.Kurs – Betoniarki kl. III wszystkie typy
 
 30.

Ośrodek Szkolenia przy Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych w Łodzi

ul. Górnicza 36a

 8 grudnia 2010 r.  1.Kurs – Operator koparko-ładowarek III kl.
2.Kurs – Operator koparki jednonaczyniowej kl. III
 
 31. Firma MOTO – DROM s.c. Arkadiusz i Robert Pokora w Radomsku
ul. Prymasa Wyszyńskiego 124
97-500 Radomsko
 9 grudnia 2010 r.  1.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A1,A
2.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B1, B
3.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. T
4.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B+E
5.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
6.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
7.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D
8.Kurs – Szkolenie okresowe
9.Kurs – Kwalifikacja wstępna
10.Kurs – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
11.Kurs na operatora wózków jezdniowych
12.Kurs na instruktora nauki jazdy
 
 32.  
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-Bis” s.c. Tadeusz Dębowski,
Krzysztof Szymański, Marcin Dębowski, Arkadiusz Szymański
w Tomaszowie Maz.

ul. Św.Antoniego 55
97-200 Tomaszów Maz.
 22 grudnia 2010 r.  1.Kurs prawa jazdy kat. D  
 33. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” w Łowiczu
ul. Słowackiego 44
99-400 Łowicz
 22 grudnia 2010 r.  1.Kurs prawa jazdy kat. A1, A, B, B+E
2.Kurs instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy
 
 34.  BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej w Łodzi
ul. Wólczańska 210
23 grudnia 2010 r.  1.Kurs – Obsługa kas fiskalnych – 30 godz.
2.Kurs – Księgowość – 150 godz.
3.Kurs – Autocad – 90 godz.
4.Kurs – Projektant stron internetowych www – 100 godz.
5.Kurs – Kasjer Fakturzysta – 90 godz.
6.Kurs – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) – 167 godz.
7.Kurs – Kasjer – sprzedawca – 120 godz.
8.Kurs – Grafika komputerowa – 150 godz.
 
 35. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Widok” w Skierniewicach
ul. Grzybowa 1a
96-100 Skierniewice
 23 grudnia 2010 r.  1. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na prawo jazdy kat. B, B1
2. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na prawo jazdy kat. A, A1,
3. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na prawo jazdy kat. C, C1,
4. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na prawo jazdy kat. C+E, C1+E,
5. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na prawo jazdy kat. B+E,
6. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na prawo jazdy kat. D, D1
7. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców na prawo jazdy kat. T,
8. Kurs – Szkolenie kandydatów na kierowców wózków jezdniowych,
9. Kuras – Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy,
10. Kurs – Szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy,
11. Kurs – Szkolenie na instruktorów nauki jazdy.
 
 36.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji „Intermedicus”w Łodzi
ul. Kraszewskiego 7/9.
93-161 Łódź

 23 grudnia 2010 r.  1.Kurs – masażu I˚
2.Kurs – masażu II˚
 
 37. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
ul. Smutna 28
91- 729 Łódź
  30 grudnia 2010 r.  1.Szkolenie okresowe
2.Kwalifikacja wstępna
3.Zintegrowany kurs dokształcający początkowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
4.Zintegrowany kurs dokształcający początkowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I
5.Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w zakresie kat. B
6.Kurs dodatkowy dla instruktorów nauki jazdy w zakresie kat. A, C, T, B+E, C+E, D, D+E
7.Kurs kwalifikacyjny podstawowy dla kandydatów na egzaminatorów
8.Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem mechanicznym
 
38. „Akademia Florystyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi
ul. Jaracza 36 B
90-252 Łódź
2 marca 2011 r. 1. Kurs bukieciarstwa podstawowy
2. Kurs bukieciarstwa zaawansowany
 
39. Centrum Kształcenia Ustawicznego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
ul. Reymonta 12
97-500 Radomsko
8 kwietnia 2011 r. 1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.  
40. CADExpert sp. z o.o.
ul. Obywatelska 137
94-104 Łódź
28 kwietnia 2011 r. 1. Kurs obsługi programu AutoCAD
2. Obsługa programu AutoCAD na wyższych poziomach zaawansowania
3. Kurs obsługi programu Autodesk 3ds Max – animacja komputerowa
 
41. Centrum Kształcenia Ustawicznego „Szkoła umiejętności menadżerskich i zawodowych w Pabianicach
ul. Zamkowa 3
95-200 Pabianice
15 czerwca 2011 r. 1. Profesjonalna asystentka – sekretarka
2. Skuteczne negocjacje
3. Przywództwo i budowanie zespołu
4. Psychologia klienta – praktyczny trening umiejętności sprzedażowych
5. Profesjonalny sprzedawca
6. Windykacja należności
7. Zarządzanie personelem z elementami negocjacji
 
 42.    Ośrodek Kształcenia Kursowego
„AUTO-SZKOŁA HYŻY”
Zbigniew Hyży w Bełchatowie
ul. Lipowa 6e
97-400 Bełchatów
 25 lutego 2011 r.  1.Kurs – kierowca operator  wózków jezdniowych z napędem silnikowym – bezpieczna wymiana butli z gazem propan-butan,
2.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A,
3.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B,
4.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B+E,
5.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C
6.Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E
 
 43. Ośrodek Kształcenia Kursowego
„TEST” – Szczepan Pawlicki
O
ul. Orzechowa 19
98-100 Łask
 21 lutego 2011 r. 1.Kurs dla wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
2.Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A1, A, B, B+E,
 
 44. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Sieradzu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

P. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
 16 maja 2011 r. 1.Kurs – Obsługa komputera – 30 godz.
2.Kurs – Bukieciarstwo – 80 godz.
3.Kurs – Palacz kotłów centralnego ogrzewania – 40 godz.
4.Kurs – Przewóz towarów niebezpiecznych – 40 godz.
5.Kurs – Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 170 godz.
6.Kurs – Przedstawiciel handlowy – 150 godz.
7.Kurs – Uprawnienia elektroenergetyczne – 36 godz.
8.Kurs – Gastronomiczny – kucharz – 140 godz.
9.Kurs – Kadry i płace – 80 godz.
10.Kurs – Asystent działu księgowo-finansowego z elementami kadr i płac – 210 godz.
11.Kurs – Kosmetyczny – 150 godz.
12.Kurs – Fryzjerstwo – 190 godz.
13.Kurs – Opiekun osób starszych i chorych – 120 godz.
14.Kurs – Obsługa żurawi samojezdnych – 40 godz.
15.Kurs – ABC małego biznesu – 30 godz.
16.Kurs – Pracownik robót wykończeniowych – 240 godz.
 
 45. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników
Międzynarodowych i Spedytorów w Łodzi

Ul. Górnicza 18/36
91-765 Łódź
 12 lipca 2011 r.  1.Szkolenie okresowe kierowców zawodowych do kat. C lub D prawa jazdy,
2.Szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych: podstawowe i specjalne,
3.Certyfikat kompetencji zawodowej (CPC) – międzynarodowy.
 
 46.

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich
na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich

ul.Sienkiewicza 21
90-114 Łódź

 8 grudnia 2011 r.  1.Kurs języka niemieckiego poziom A1,
2.Kurs języka niemieckiego poziom A2,
3.Kurs języka niemieckiego poziom B1,
4.Kurs języka niemieckiego poziom B2,
5.Kurs języka niemieckiego poziom C1,
6.Kurs języka niemieckiego poziom C2.
 
 47.  Auto Szkole M.Bajon w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 55/61
91-432 Łódź
 27 grudnia 2011  1.   Kurs prawa jazdy kategorii A – 50 godz.
2.    Kurs prawa jazdy kategorii A1 – 50 godz.
3.    Kurs prawa jazdy kategorii B – 60 godz.
4.    Kurs prawa jazdy kategorii B1 – 60 godz.
5.    Kurs prawa jazdy kategorii C – 50 godz.
6.    Kurs prawa jazdy kategorii B+E – 35 godz.
7.    Kurs prawa jazdy kategorii C+E – 55 godz.
8.    Kurs prawa jazdy kategorii D – 60 godz.
9.    Kurs prawa jazdy kategorii D – 80 godz.
10.   Kurs na wózki widłowe – 63 godz.
 
 48.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr
Norbert Świderek

ul. Juranda 20a
97-400 Bełchatów

 19 marca 2012 r.  1.   Kurs HDS – 45 godz.
2.    Kurs operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III – 202 godz.
3.    Kurs operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 202 godz.
4.    Kurs operator koparkoładowarki wszystkie typy – 202 godz.
5.    Kurs spycharki kl. III – 202 godz.
6.    Kurs szkolenie okresowe – 35 godz.
7.    Kurs kwalifikacja wstępna do kat. C1, C1+E, C, C+E – 280 godz.
8.    Kurs kwalifikacja wstępna do kat. D1, D1+E, D, D+E – 280 godz.
9.    Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C1, C1+E, C, C+E – 140 godz.
10.    Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. D1, D1+E, D, D+E – 140 godz.
11.   Zintegrowany kurs dokształcający początkowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – 48 godz.
 
 49. Erudio – Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Pomorska 83/85

90-224 Łódź

 4 grudnia 2012 r

  1. Kurs – Masaż klasyczny z elementami odnowy psychosomatycznej – 160 godz.
2. Kurs – Masaż zimnymi i gorącymi kamieniami bazaltowymi – 30 godz.
3. Kurs – Wizaż, makijaż, stylizacja i kreowanie wizerunku – 100 godz.
4. Kurs – Makijaż profesjonalny – 45 godz.
5. Kurs – Stylizacja paznokci dłoni i nóg – 45 godz.
6. Kurs – Manicure i pedicure z zabiegami SPA – 30 godz.
7. Kurs – Fotografia profesjonalna – 100 godz.
8. Kurs – Fotografia amatorska – 30 godz.
9. Kurs – Muzykoterapia – 30 godz.
10. Kurs – Tworzenie biżuterii – 30 godz.
 
 50 Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek
ul. P.O.W. 46
98.200 Sieradz
  
 11 grudnia 2012 r.
 

.

 1. Kurs kat. A – 50 godz.
2. Kurs kat. B – 60 godz.
3. Kurs kat. C – 50 godz.
4. Kurs kat. C+E – 45 godz.
5. Kurs kat. D – 60 godz.
6. Kurs kat. D – 80 godz.
7.  Kurs – Kwalifikacja wstępna kat. C, C1, C+E, C1+E – 280 godz.
8. Kurs – Kwalifikacja wstępna kat. D, D1, D+E, D1+E – 280 godz.
9. Kurs – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, C1, C+E, C1+E – 140 godz.
10. Kurs – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D, D1, D+E, D1+E – 140 godz.
11. Kurs – Szkolenie okresowe C, C1, C+E, C1+E – 35 godz.
12. Kurs – Szkolenie okresowe kat. D, D1, D+E, D1+E – 35 godz.
 
 51 Auto Szkole M.Bajon w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 55/61
91-432 Łódź
28 grudnia 2012 r. 1. Kurs – Kwalifikacja wstępna      kat. C i D – 280 godz.
2. Kurs –  Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C i D – 140 godz.
3. Kurs – Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kat. C i D – 70 godz.
4. Kurs – Szkolenie okresowe kat. C i D – 35 godz.
5. Kurs – Szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy – 208 godz.
6. Kurs – Szkolenie instruktorów nauki jazdy kat. A – 64 godz.
7. Kurs – Szkolenie instruktorów nauki jazdy kat. C – 84 godz.
8. Kurs – Szkolenie instruktorów nauki jazdy kat. C+E – 69 godz.
9. Kurs – Szkolenie instruktorów nauki jazdy kat. D – 79 godz.
10. Kurs – Szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką – 32 godz.
 
 52 Auto Margo Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Szcześniak w Sieradzu,
98-200 Sieradz, ul. Towarowa 2
 18 stycznia 2013 r.

1.     Kurs – Kat. A, A1
2.     Kurs – Kat. B, B1
3.     Kurs – Kat. B+E
4.     Kurs – Kat. C
5.     Kurs – Kat. C+E
6.     Kurs – Kat. D z kat. B
7.     Kurs – Kat. D z kat. C
8.     Kurs – Szkolenie okresowe kat. C
9.     Kurs – Szkolenie okresowe kat. D
10.   Kurs – Kwalifikacja wstępna
11.   Kurs – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
12.   Kurs – Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
13.   Kurs – Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona
14.Kurs – Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych

 
 53

Agencja Usług Oświatowych
Ośrodek Szkolenia kierowców „OLIMP”
s.c. w Piotrkowie Tryb.
Al. Armii Krajowej 22a

 

 4 lutego 2013 r.

 

1.    Kurs prawa jazdy kategorii A
2.    Kurs prawa jazdy kategorii A1
3.    Kurs prawa jazdy kategorii B
4.    Kurs prawa jazdy kategorii B+E
5.    Kurs prawa jazdy kategorii C
6.    Kurs prawa jazdy kategorii C+E
7.    Kurs prawa jazdy kategorii D (dla osób mających prawo jazdy kat.B)
8.    Kurs prawa jazdy kategorii D (dla osób mających prawo jazdy kat.C)
9.    Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B
10.    Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C, C+E
11.    Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. D, D+E
12.    Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy kat.C
13.    Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy kat.D
14.    Instruktor nauki jazdy kat.B
15.    Kierowca wózków jezdniowych
16.    Kierowca wózków jezdniowych i prawo spożywcze
17.    Magazynier – fakturzysta z obsługą wózków jezdniowych
18.    Nowoczesny sprzedawca
 
 54 „Akademia Dietetyki”
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Łodzi
90 – 252 Łódź
ul. Jaracza 36 B lok. 3
 9 lipca 2013 r.  1.Kurs dietetyki podstawowy
2.Kurs dietetyki zaawansowany
 
 55

AUTO SZKOŁA WOTA Sp.j. w Łodzi
94-040 Łódź, ul. Nowy Józefów 6
90-014 Łódź, ul. Nawrot 46

 14 listopada 2013 r. 1. Kurs nauki jazdy kat. A, A1
2. Kurs nauki jazdy kat. B, B1
3. Kurs nauki jazdy kat. BE
4. Kurs nauki jazdy kat. C
5. Kurs nauki jazdy kat. CE
6. Kurs nauki jazdy kat. D – 60 h
7. Kurs nauki jazdy kat. D – 80 h
8. Kurs nauki jazdy kat. T
9. Kurs kwalifikacja wstępna
10. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona
11. Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca
12. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca
13. Kurs szkolenie okresowe
14. Kurs wózki widłowe
15. Kurs szkolenie kandydatów na instruktorów
 
 56 Liga Obrony Kraju
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Al. Kościuszki 71
90-436 Łódź
 12 grudnia 2013 r. 1.Kurs prawa jazdy kategorii A,
2.Kurs prawa jazdy kategorii B
3.Kurs prawa jazdy kategorii C
4.Kurs prawa jazdy kategorii C+E
 
 57 Centrum Terapii Krótkoterminowej s.c.
w Łodzi
ul. Dowborczyków 15/2a
90-019 Łódź
 15 maja 2014 r. 1. Kurs zawodowy – Studium Profesjonalnej Terapii – 1200 godz.
2. Kurs –  ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – 72 godz.
3. Kurs – „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!” – 30 godz.
 
 58 CENTRUM SZKOLENIA KSIĘGOWYCH
Malina Hrynkiewicz
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź
 1 sierpnia  2014 r.  1. Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych – kurs księgowości I i II stopnia
2. Specjalista ds. Kadr i Płac
 
 59 OŚRODEK KSZTAŁCENIA i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Adam Nawrocki, Mariola Nawrocka w Wieluniu
przy ul. Zielonej 45
6 październik 2014r.  1. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. A1
2. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. A
3. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. B
4. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. C z kat. B
5. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. C z kat. D
6. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. C + E
7. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. D z kat. B
8. Kurs na prawo jazdy z zakresu kat. D z kat. C
9. Szkolenie okresowe kierowców zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy
10. Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej.
Blok programowy C1, C, C1+E, C+E
11. Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.
Blok programowy C1, C, C1+E, C+E
12. Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Blok programowy C1, C, C1+E, C+E
13. Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej. Blok programowy C1, C, C1+E, C+E
14.  Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej. Blok programowy D1, D, D1+E, D+E
15. Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Blok programowy D1, D, D1+E, D+E
16. Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Blok programowy D1, D, D1+E, D+E
17. Szkolenie na kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej. Blok programowy D1, D, D1+E, D+E
 
 60  PPHU „BAPEX”
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Pajęcznie, przy ul. Wrzosowej 7,
oddział ul. Wiśniowa 40
 5 grudnia 2014r. Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej  
 61

„Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze” w Łodzi
90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13

zmiana nazwy

Fundacja ITFF, ul. Piramowicza 11/13
90-254 Łódź

 

 3 marca 

2015 r.

 

 

9 kwietnia 2018 r.

  1. Kurs Trenerski I Stopnia – 60 godz.

 

 

 1. Kurs Trenerski I Stopnia (KT, PCTF)
 
 62 WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Gliniana 17
 27 maja 2015 r. 1. Kurs dla kandydatów na egzaminatorów
2. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
 
 63 WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
w Skierniewicach
96-100 Skierniewice,
ul. S. Kaczyńskiego 7
 27 maja 2015 r.  1. Szkolenie okresowe
2. Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów
 
 64 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 86
 9 września 2015r.  1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
2. DYPLOMOWANY SPECJALISTA ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej
3. MENEDŻER imprez rozrywkowych i wydarzeń społeczno-kulturalnych (Event Manger)
4. Asystent Innowacji – cykl szkoleń dla pracowników naukowych w zakresie wdrażania wyników prac badawczych
5. Coaching jako instrument rynku pracy
6. Studium Menedżerskie
7. Gra strategiczna z zakresu zarządzania firmą
 
 65 Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72
 19 listopada 2015 r. 1. Kurs na licencję maszynisty
2. Kurs kwalifikacyjny PKZ Technik elektryk
3. Kurs kwalifikacyjny E.7 Montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk
4. Kurs kwalifikacyjny E.8 montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Technik elektryk
 
 66 Ośrodek Szkolenia LUKAS Łukasz Stępień
ul. Piotrkowska 7
97-510 Ręczno

 8 grudnia 2015 r.

i

20 sierpnia 2018 r.

1.Kurs – Prawo jazdy kat. A
2.Kurs – Prawo jazdy kat. B
3.Kurs – Prawo jazdy kat. B+E
4.Kurs – Prawo jazdy kat. C
5.Kurs – Prawo jazdy kat. C+E
6.Kurs – Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona do prawa jazdy kat: C, C+E
7.Kurs – Kwalifikacja Wstępna do prawa jazdy kat: C, C+E
8.Kurs – Szkolenie okresowe
9.Kurs – ADR
10.Kurs – „Obsługa wózków jezdniowych”
Uzupełnienie – od 20 sierpnia 2018 także:
11.Kurs – prawa jazdy kategorii D
12.Kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kategorii D
13.Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kategorii D

 
67

Szkoła Jazdy eLcar Sp. z o o.
97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 6/1A

 

7 marca
2017 r.

1.Kurs Kat. A 1
2.Kurs Kat. A 2
3.Kurs Kat. A 2
4.Kurs Kat. B
5.Kurs Kat. C
6.Kurs – kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych: pełna i przyśpieszona
7.Szkolenie okresowe

 
68

SHE – Międzynarodowa Szkoła Makijażu Permanentnego Monika Grzelak
95-070 Aleksandrów Łódzki ul. 11 Listopada 5a, 95-070 Aleksandrów Łódzki

8 stycznia 2018 r.

1.Pełne szkolenie z zakresu makijażu permanentnego, korekty i kamuflaże

 
69

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
KAMAR Mariusz Renkiewicz
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 12a/13

8 stycznia 2018 r.

1.Rusztowania budowlano-montażowe-metalowe, montaż (bez klasy)

 
70

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
norbert-adr sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 12a/13

8 stycznia 2018 r.

1.Obsługa urządzeń transportu bliskiego w zakresie uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą butli – IIWJO
2.Obsługa urządzeń transportu bliskiego w zakresie uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane ze zmiennym wysięgiem – I WJO
3.Obsługa urządzeń transportu bliskiego w zakresie uprawnień: suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe – IIS
4.Obsługa urządzeń transportu bliskiego w zakresie uprawnień: podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, montowane na pojeździe, przewoźne – I P
5.Obsługa urządzeń transportu bliskiego w zakresie urządzeń: żurawie samojezdne – II Ż
6.Certyfikat Kompetencji przewoźnika w transporcie drogowym
7.Kurs dla kandydatów na Doradców DGSA
8.Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie – kl. III
9.Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie – klasa III
10.Koparki jednonaczyniowe – wszystkie – klasa I
11.Ładowarki jednonaczyniowe – wszystkie – klasa I
12.Spycharki – wszystkie – klasa I
13.Walce drogowe – wszystkie – klasa II
14.Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych – wszystkie – klasa II
15.Równiarki – wszystkie – klasa I

 
71

Łódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców
i Diagnostów
Rafał Kądziela
91-842 Łódź
ul. Tokarzewskiego 2

28 luty 2018 r.

1.kurs – prawa jazdy kategorii B – 60 godzin
2.szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych – 35 godzin
3.kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców zawodowych – 140 godzin
4.kurs dla kandydatów na diagnostów samochodowych – 116 godzin

 
72

Szkoła Nauki Jazdy AREK Arkadiusz Stopiński w Skierniewicach,
ul. Rataja 6

30 lipca 2018 r.

1. Kurs na prawo jazdy kat. A
2. Kurs na prawo jazdy kat. A1
3. Kurs na prawo jazdy kat. A2
4. Kurs na prawo jazdy kat. B
5. Kurs na prawo jazdy kat. C, C+E
6. Kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych w zakresie bloków programowych C, C+E, C1, C1+E
7. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców zawodowych w zakresie bloków programowych C, C+E, C1, C1+E
8. Szkolenie okresowe kierowców zawodowych w zakresie bloków programowych C, C+E, C1, C1+E 

 
73

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Szóstka” Marcin Baranowski
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Szeroka 13A, lok. 31

15 lutego 2019 r.
 1. Kurs na prawo jazdy kat. A
 2. Kurs na prawo jazdy kat. B
 3. Kurs na prawo jazdy kat. C
 4. Kurs na prawo jazdy kat. C, C+E
 5. Kurs na prawo jazdy kat. D
 6. Kwalifikacja wstępna C, C+E, lub D, D+E
 7. Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C+E, lub D, D+E
 8. Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełaniająca C, C+E, lub D, D+E
 9. Szkolenie okresowe C, C+E, lub D, D+E
 10. Kurs obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 11. Kurs obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych
 12.  Kurs obsługa podestów ruchomych przejezdnych 
 
74

ASHANTI ATELIER
Spółka z o.o. w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 82 lok. 24
90-318 Łódź

29 sierpnia 2019 r.

1. Szkolenie dla Baristów
2. Szkolenie dla Barmanów
3. Certyfikowane Szkolenie dla Sommelierów
4. Kompleksowe Szkolenie dla Szefów Kuchni w zakresie kuchni narodowych
5. Szkolenie Piekarskie
6. Kompleksowe Szkolenie z zakresu Cukiernictwa Nowoczesnego i Tradycyjnego
7. Szkolenie Lodziarskie
8. Szkolenie dla Kelnerów i Managerów Restauracji
9. Szkolenie Biznesowe dla Gastronomii
10. Szkolenie Technik Zdrowego Żywienia

 
75