Grudzień 28, 2017

Odbiór dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż nauczyciele, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 października 2017 r. i uzyskali akceptację Komisji Kwalifikacyjnych mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów (aktów nadania wyższego stopnia awansu zawodowego, złożonej dokumentacji) do pokoju nr 210 w godzinach 8-15.