listopad 7, 2019

Informacja dotycząca organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r poz. 184 ze zm.) – „kwalifikacje jednoliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860 ze zm.) – „kwalifikacje dwuliterowe”, mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991) – „kwalifikacje trzyliterowe”, mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 września 2020 r.