Narada z dyrektorami szkół i placówek z terenu Delegatury KO w Sieradzu. Dwie tury

2019-08-28 Cały dzień

Narada dla dyrektorów z powiatów łaskiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego i Miasta Sieradz.

godz. 9.00 – narada dla dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli

godz.11.30 – narada dla dyrektorów przedszkoli i punktów przedszkolnych

Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr Miejski
ul. Dominikańska 19 98-200 Sieradz