Kategoria: Komunikaty/Ogłoszenia

Styczeń 16, 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych, w których funkcjonują strzelnice szkolne Kuratorium Oświaty w Łodzi uprzejmie informuje, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami polityki…
Styczeń 11, 2018

List do organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, dyrektorów szkół i placówek oraz rodziców uczniów w województwie łódzkim, dotyczący bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych w 2018 r.

Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Rodzice uczniów w województwie łódzkim Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych na terenie województwa łódzkiego…
Styczeń 8, 2018

Weryfikacja danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, w nawiązaniu do pisma przekazanego do Państwa przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przypominamy o konieczności zweryfikowania danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane…