Listopad 10, 2017

„Zwycięzcy i zwyciężeni – więźniowie obozów sowieckich”. Międzynarodowa konferencja w Łodzi

Struktura i funkcjonowanie sowieckich obozów oraz losy osadzonych w nich więźniów to tematy dwudniowej konferencji zorganizowanej przez łódzki oddział IPN. W międzynarodowym spotkaniu historyków uczestniczył Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty.

Konferencja rozpoczęła się w środę 8 listopada. Uczestników powitał Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Rogut wyjaśnił, że tytuł konferencji nawiązuje do paradoksalnej sytuacji, w jakiej po II wojnie światowej znaleźli się polscy żołnierze: choć Polska wojnę wygrała, osadzani byli oni w tych samych obozach co zwyciężeni Niemcy. – To była nasza tragedia. Trudno było wytłumaczyć, dlaczego my jako Polacy walczący z okupacją niemiecką znaleźliśmy się w tych samych obozach i niestety częstokroć byliśmy gorzej traktowani niż jeńcy niemieccy – powiedział dyrektor.

– Jesteśmy pokoleniem zniszczonym, ale niezwyciężonym – mówiła podczas spotkania Halina Kępińska-Bazylewicz, która podczas II wojny światowej była łączniczką i sanitariuszką Armii Krajowej w Okręgu Łódź. – Ci, którym udało się przeżyć, walczyli o wolność całe życie. W nas zawsze była wiara, że zwyciężymy, że pokonamy wroga – dodała.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Janusz Budziński. Odczytano listy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, posła na Sejm RP Waldemara Budy oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

W międzynarodowej konferencji „Zwycięzcy i zwyciężeni – więźniowie obozów sowieckich” poza naukowcami z Polski udział wzięli także historycy z Białorusi, Estonii, Finlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Węgier.
Wydarzenie wspólnie z łódzkim oddziałem IPN zorganizowali: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Partnerami przedsięwzięcia byli: Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Muzeum Pamięci Sybiru.