Grudzień 22, 2021

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych

20 grudnia br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639, z późn. zm.).

Link do strony MEiN z informacją na ten temat