Październik 19, 2017

Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osobie niepełnosprawnej

1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja ta uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, a także  stanowi podstawę do korzystania ze zniżek w dostępie do usług świadczonych przez różne inne firmy i instytucje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi rozwiązaniami.
Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,wazne-informacje-dotyczace-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej

Jednocześnie informujemy, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

Plik do pobrania:
List Krzysztofa Michałkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej