Grudzień 27, 2018

„Zmagania o niepodległość Polski oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej”. Szkolenia IPN dla nauczycieli

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje w bieżącym roku szkolnym drugą cześć cyklu certyfikowanych szkoleń „Zmagania o niepodległość Polski oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej” adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na szkolenia, w tym roku pod tytułem „Kształtowanie się granic i budowa struktur państwa 1918-1923”, składają się wykłady badaczy XX-wiecznej historii Polski oraz warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN, podczas których zaprezentowane zostaną m.in. najnowsze pomoce edukacyjne Instytutu poświęcone tematowi szkolenia.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w dwudniowym szkoleniu oraz przeprowadzą w swoich szkołach cztery zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) na tematy związane ze szkoleniem, udokumentowane konspektem, otrzymają certyfikat wystawiony wspólnie przez IPN i MEN (wrzesień 2019 r.).

Do udziału zapraszamy również nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w pierwszej części cyklu.

Szkolenia dla nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego odbędą się w Instytucie Europejskim w Łodzi, ul. Piotrkowska 262, w dniach 11-12 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do 25 stycznia 2019 r. 
magdalena.zapolska@ipn.gov.pl 
oben.lodz@ipn.gov.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz szkołę.