Sierpień 10, 2020

Zgłaszanie do SIO uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Kuratorium Oświaty w Łodzi przypomina o konieczności zgłaszania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w terminie nieprzekraczalnym do 30 września br. informacji o liczbie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, dla których szkoły organizują dodatkowe zadania edukacyjne.