Zespół ds. wdrażania reformy edukacji

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że koordynowaniem działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji zajmuje się Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie łódzkim w składzie:

1. Elżbieta Ratyńska, Łódzki Wicekurator Oświaty, Przewodnicząca Zespołu, koordynator  ds. reformy edukacji w województwie łódzkim.
2. Halina Cyrulska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator ds. wdrażania reformy edukacji.
3. Małgorzata Świątek – Słonina, dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi, koordynator ds. wdrażania podstaw programowych.    

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z reformą oświaty w województwie łódzkim.
2. Wspieranie dyrektorów, nauczycieli, rodziców i samorządów w okresie zaplanowanej reorganizacji systemu edukacji w gminie/powiecie.
3. Prowadzenie konsultacji i spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego, dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i innymi podmiotami.
4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie wdrażania reformy edukacji.