Sierpień 5, 2019

Zasady wyrażania zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz na zatrudnianie osoby niebędącej nauczycielem

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że w zakładce Nadzór Pedagogiczny (Plan nadzoru, informacje, sprawozdania) znajduje się dokument: „Zasady wyrażania zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz na zatrudnianie osoby niebędącej nauczycielem”.

Zasady obowiązują z dniem opublikowania.