Kwiecień 17, 2019

Zasady i harmonogram aplikowania do programu „Aktywna tablica” w roku 2019

Program „Aktywna tablica” realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 108/2017  Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku oraz rozporządzenie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” (Dz. U. 2017, poz. 1401).

UWAGA. Szkoły które otrzymały dofinansowanie w latach poprzednich, nie mogą ponownie aplikować.

Zasady i harmonogram aplikowania do programu w roku 2019. Plik do pobrania

Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego