Archiwa: Zarządzenia

Maj 26, 2020

Zarządzenie nr 47/2020 ŁKO z 20 maja w sprawie zmiany Zarządzenia 109/2018 ŁKO w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego i jego weryfikacji na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zarządzenie nr 47/2020 ŁKO. Plik do pobrania
Maj 13, 2020

Zarządzenie nr 43/2020 ŁKO z 8 maja w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Zasad przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych KO w Łodzi

Zarządzenie nr 43/2020 ŁKO. Plik do pobrania
Maj 13, 2020

Zarządzenie nr 40/2020 ŁKO z 6 maja w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zasad organizacji wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 40/2020 ŁKO. Plik do pobrania