Styczeń 24, 2022

Zaproszenie na „Arenę Młodych”

Kuria Metropolitalna Łódzka zaprasza uczniów – uczęszczających i nieuczęszczających na lekcje religii – do udziału w wydarzeniu o charakterze ewangelizacyjnym pod nazwą „Arena Młodych”. 

Spotkania odbędą się: 

  • 3 marca 2022 r. – dla 7 i 8 klas szkół podstawowych
  • 4 marca 2022 r. – dla szkół ponadpodstawowych

Rozpoczną się o godz. 9, zakończą o godz. 14.30, a ich miejscem będzie Atlas Arena przy al. Bandurskiego 7 w Łodzi. 

Zgłoszenia od młodzieży przyjmują nauczyciele katecheci i przesyłają drogą elektroniczną według odpowiednio wypełnionego formularza, który będzie udostępniony na stronie Wydziału Katechetycznego. 

Link do tej strony

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane na podany adres mailowy. 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń będą udzielane pod numerami telefonu: 609 102 553, 42 66 48 756.

Młodzież nie ponosi żadnych kosztów związanych z wejściem na „Arenę Młodych”, a inicjatywa jest częścią formy szkolnych rekolekcji wielkopostnych.