Listopad 6, 2019

Zaproszenie do udziału w szkoleniu o profilaktyce zachowań ryzykownych w pracy z uczniem i jego rodzicami

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego – zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych w pracy z uczniem i jego rodzicami”, które odbędzie się w dniach 19 – 22 listopada 2019 r.

Szkolenie kierowane jest do pedagogów, psychologów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pokryje koszty udziału w szkoleniu związane z prowadzeniem szkolenia, materiałami dla uczestników, wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz koszty związane z transportem na miejsce szkolenia i z powrotem (wyjazd z Łodzi i powrót do Łodzi). 

Szkolenie realizowane będzie na terenie województwa łódzkiego. Miejsce szkolenia zostanie wskazane odrębnym mailem osobom zakwalifikowanym do udziału, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tej sprawie. Na wszystkich etapach szkolenia realizatorami będą specjaliści z danej dziedziny, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną, jak i dysponujący dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z uczniem.

Szczegółowy program szkolenia w załączeniu. Z uwagi na fakt, iż maksymalna liczba uczestników szkolenia nie może przekroczyć 80 osób, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (dokument w załączeniu).

Skan dokumentu proszę przesłać na adres e-mail: b.dziekonska@rcpslodz.pl

Ostateczny termin na przesłanie zgłoszeń upłynie w dniu 13.11.2019 r.

Program szkolenia. Plik do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy. Plik do pobrania