Lipiec 16, 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”

Projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”, którego realizatorem w woj. łódzkim jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi jest skierowany do kadry kierowniczej placówek publicznych jak i placówek niepublicznych (szkół wszystkich typów, przedszkoli i centrów kształcenia ustawicznego).

Obejmuje on szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów i wsparcie indywidualnego doradcy dla placówki w zakresie stworzenia diagnozy potrzeb pod kątem kompetencji kluczowych uczniów.

Mile widziany udział samego kierownika (dyrektora), ale kwalifikowany do udziału jest także:
– wicedyrektor,
– kierownik zespołu przedmiotowego
– kierownik świetlicy szkolnej

Przy czym z placówek stanowiących zespoły może wziąć udział więcej niż 1 osoba pod warunkiem, że placówki wchodzące w skład zespołu mają odrębne numery NIP.

Udział w projekcie zupełnie bezpłatny (w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie i parking przyhotelowy).

Dla osób mieszkających poza miastem, w którym organizowane jest szkolenie, także bezpłatne noclegi ze śniadaniami i kolacje.
Wszystkim uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu (transport publiczny lub prywatny samochód).

Terminy szkoleń. Plik do pobrania

Karta zgłoszenia. Plik do pobrania

Karty zgłoszeniowe należy odsyłać na adres k.spychalska@frdl-lodz.pl do dnia 19 lipca 2018 r. wraz z informacją w mailu, które miejsce na szkolenie wybiera osoba zgłaszana

Link do informacji o projekcie i dokumentów na stronie:

http://www.frdl-lodz.pl/projekty/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-kierowniczej