Styczeń 17, 2019

Zaproszenie do udziału w otwartej inwentaryzacji zbiorów poświęconych Moniuszce

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w otwartej inwentaryzacji zbiorów poświęconych Moniuszce, która odbędzie się 23 stycznia br. o godz. 12. w Czytelni Działu Zbiorów Audiowizualnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, wejście C – parter).
Zgłoszenia na spotkanie można kierować do 21 stycznia na adres:
aleksandra.latas@lodzkie.pl

Szczegółowe informacje. Plik do pobrania