Kwiecień 2, 2021

Zaproszenie do udziału w konkursie „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Temat tegorocznej, specjalnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) zachęca młodych ludzi do przyjrzenia się bliżej postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz sięgnięcia do jego nauk. W związku z powyższym w 2021 r. uczestnicy będą realizowali zadanie rekrutacyjne na temat: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły uczniów z tej samej szkoły lub zespołu szkół.

Link do strony internetowej, na której uczniowie znajdą m.in. regulamin udziału w projekcie oraz przewodnik z informacjami, w jaki sposób należy wykonać zadanie rekrutacyjne