Lipiec 2, 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie #BeActive Award 2020 organizowanym przez Komisję Europejską

Konkurs jest skierowany do organizacji, instytucji i osób, które angażują się w promocję aktywności fizycznej w swojej społeczności. Dowiedz się więcej i zgłoś się do eliminacji prowadzonych przez Ministerstwo Sportu.

Nagrody można zdobyć w trzech kategoriach: za propagowanie aktywności fizycznej wśród przedszkolaków i uczniów, za inspirowanie pracowników do aktywności fizycznej, za inicjowanie działań promujących aktywności fizyczną w społecznościach lokalnych.

Pula nagród w konkursie wynosi 45 tysięcy euro – 10 tys. euro otrzymają zwycięzcy każdej z trzech kategorii, a nagrody po 2,5 tys. euro otrzyma pozostałych sześciu finalistów konkursu.

Eliminacje prowadzone są przez Ministerstwo Sportu i mają na celu wyłonienie trzech najlepszych zgłoszeń konkursowych promujących ideę #BeActive, które następnie wezmą udział w konkursie #BeActive Awards 2020 organizowanym przez Komisję Europejską. W eliminacjach mogą wziąć udział organizacje i instytucje, które podejmują działania w zakresie promocji aktywności fizycznej, a także indywidualne osoby, które inicjują i realizują działania w tym zakresie. 

Zgłoszenia wypełnione na odpowiednich formularzach przypisanych do kategorii konkursowych wraz z załącznikami należy przesłać do 15 lipca 2020 r. na adres: etspolska@msport.gov.pl

Należy wypełnić odpowiedni formularz dla wybranej kategorii konkursowej oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i wykorzystanie wizerunku, i oświadczenie.

Udział w eliminacjach oznacza akceptację Regulaminu konkursu głównego #BeActive Award.

Zwycięzcy krajowych eliminacji do konkursu #BeActive Awards 2020 otrzymają nagrody: statuetki oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 zł, a także szansę na zdobycie nagrody głównej!

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi – dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu