Styczeń 25, 2018

Zaproszenie do udziału w kampanii profilaktycznej “Bezpieczn@ więź”

Kampania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ma uwrażliwić uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz najstarszych klas szkół podstawowych, rodziców i pedagogów na zagrożenia związane z internetem, a zwłaszcza na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci.

Szczegółowe informacje (link)