Wrzesień 26, 2018

Zaproszenie do udziału w akcji Ogólnopolski Dzień Tornistra

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna MEN, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc Ważenia Tornistrów.

Temat przeciążonych tornistrów rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu zapobiegania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym.
Aby przeciwdziałać zjawisku przeciążonych plecaków Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

W tym dniu w województwie łódzkim zostaną zorganizowane spotkania, podczas których przedstawiciele kuratoriów oświaty oraz sanepidu będą sprawdzać ile waży szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień, oraz czy rodzice i dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.
Ogólnopolski Dzień Tornistra zainauguruje ponadto projekt pn. Miesiąc Ważenia Tornistrów.

Łódzki Kurator Oświaty apeluje do szkół województwa łódzkiego o przyłączenie się do akcji i zorganizowanie 1 października w swoich placówkach inicjatywy pod hasłem Ogólnopolski Dzień Tornistra.

Poza sprawdzaniem czy plecaki uczniów nie są zbyt ciężkie (nie powinny przekraczać 10% wagi dziecka), warto przeprowadzić w szkole, 1 października oraz podczas całego Miesiąca Ważenia Tornistrów, akcję informacyjną o prawidłowym pakowaniu plecaków (wyborze przedmiotów i akcesoriów zabieranych przez dzieci do szkoły, możliwości zostawienia w szkole podręczników). Można przeprowadzić lekcje i warsztaty dotyczące profilaktyki wad postawy (w tym prawidłowego noszenia plecaków na obu ramionach) itd.
Szkoła może zaprosić uczniów do udziału m.in. w konkursie plastycznym, turnieju wiedzy profilaktycznej, zorganizować happening, przygotować spektakl profilaktyczny itd.

Zachęcamy Państwa, aby włączyć w te działania rodziców i opiekunów uczniów oraz poinformować o inicjatywie lokalne media.

Zapraszamy także do dzielenia się z Kuratorium Oświaty w Łodzi informacjami o  podejmowanych przez Państwa działaniach. Czekamy na linki do ciekawych materiałów podsumowujących Ogólnopolski Dzień Tornistra oraz Miesiąc Ważenia Tornistrów (opisów, fotorelacji, filmików), które wcześniej opublikujecie Państwo na stronach internetowych Waszych szkół.

Najciekawsze z nich zamieścimy również w serwisie internetowym Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Linki do relacji prosimy przesyłać na adres:
strona@kuratorium.lodz.pl
W temacie prosimy wpisać:
„Nazwa szkoły, Ogólnopolski Dzień Tornistra 2018”

Prosimy również o dodanie do maila informacji, że dyrektor szkoły dopełnił obowiązku informacyjnego RODO.