Lipiec 9, 2019

Zapowiedź wizyt astronomów w szkołach

W okresie od września do grudnia 2019 r. astronomowie będą odwiedzać szkoły różnego szczebla kształcenia. Zainteresowane placówki już mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny szkoły są bezpłatne. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne  ( PTA ) w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej ( IAU ).

Podstawowym elementem wizyty jest ciekawa prelekcja dla uczniów z możliwością zadawania pytań i dyskusji z naukowcem. Do tego dochodzi kilka opcjonalnych elementów np. spotkanie z nauczycielami,  ze szkolnym kółkiem astronomicznym, możliwość dodatkowej prelekcji dla szerszego grona słuchaczy ( rodzice, mieszkańcy okolicy ).

W imieniu PTA zachęcamy szkoły do zgłaszania się już teraz. Szczegółowe ustalenia programu wizyty i terminu będą dokonywane bezpośrednio z daną szkołą. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online na stronie:
https://www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools
Szkoły nie ponoszą kosztów zaproszenia astronoma, przy czym po stronie szkoły są sprawy organizacyjne. Liczba bezpłatnych wizyt jest limitowana. Jeżeli zainteresowanie przekroczy wielkość środków, którymi dysponują organizatorzy projektu, wtedy wizyty w kolejnych szkołach będą możliwe po opłaceniu kosztów dojazdu astronoma.

Więcej informacji:
https://www.pta.edu.pl/prasa/pta1904

Kontakt: dr Krzysztof Czart
Krajowy Koordynator IAU ds. Popularyzacji
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
e-mail: iau@pta.edu.pl